Sözlükte "denetçi" ne demek?

1. Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör.
2. Gösterim odasında filmi izleyerek görüntülerin, sesin, rengin kusursuz olup olmadığını, çizik vb. bulunup bulunmadığını inceleyen kimsedenetçi

Denetçi kelimesinin ingilizcesi

n. censor, comptroller, controller, auditor, checker, inspector

Denetçi ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Auditor) Denetleme yapma yetkisine sahip ve fiilen bu görevi yapan kişi. Bu bir özel işletme denetçisi olabilir ki görevi bir ücret karşılığı işletmelerin muhasebe kayıtlarını incelemektir. kamu denetçileri de kamu ya da özel kuruluşların kayıtlarını, muhasebe ve ödenecek vergiler açısından denetlerler.

--Reklam--